Как работи всичко това!

Изглед на таблото

Когато сте създали своя безплатен акаунт тук, в Binary Option Auto Trading, първото нещо, което ще видите, е вашето лично табло с всички настройки за търгуване.

Всеки брокерски акаунт, който сте свързали с вашия Binary Option Auto Trading акаунт, ще има свое собствено отделно табло. Това ви позволява да персонализирате настройките за всеки отделен брокерски акаунт.

В лентата за свързване на брокер можете да видите информация, отнасяща се до брокерския акаунт, където също така ще видите три бутона. Първият се нарича "Настройки" и отваря и затваря зоната за настройки за търговия.

До бутона "Настройки" ще откриете бутоните "Статус на търговията" и "Залог", които ще разясним в следващия раздел.

Настройки за търгуване

Бутонът под "Статус на търговията" може да бъде активен или неактивен. Натискането на бутона за "Неактивно" ще спре автоматичната търговия за конкретния брокерски акаунт.
Последният бутон, "Залог", ще ви отведе директно на страницата за залози на брокера.

Най-отгоре, над "настройки за търгуване", ще видите информация за брокерския акаунт, към който сте свързани. Можете да използвате тази информация като референция, ако имате някакви въпроси относно вашия брокерски акаунт.

Под информацията за брокерския акаунт ще откриете всички настройки за търгуване, които ви позволяват да контролирате как и какво точно бихте искали да търгувате на специфичния брокерски акаунт.

Опции за търгуване

В разела за опции за търговията можете да контролирате своята "Дневна стоп загуба", "Сума за търгуване", "Макс. дневни сделки" и "Реверсивно търгуване".

"Дневна стоп загуба" ви позволява да защитавате вашите средства за търгуване, като добавяте максимална сума, която може да бъде изгубена ежедневно. Това ви защитава в случай, че условията на пазара станат непредсказуеми.

В "Сума за търгуване" можете да изберете сумата, която желаете да инвестирате във всяка сключена сделка.

"Макс. дневни сделки" ви позволява да изберете максимален брой сделки, които ще позволите на автоматичната система за търгуване да сключва в рамките на един ден.

Функцията "Реверсивно търгуване" може да бъде включена, ако смятате, че роботът за автоматична търговия сключва лоши сделки. Това е нашият начин да ви кажем, че нямаме какво да крием. Ако нямате доверие на сигналите, тогава просто търгувайте по обратния начин, като активирате тази функция. Разбира се, използването на тази функция не е препоръчително.

Опции за активи

В секцията за опции за активи можете да изберете с какви активи искате да търгувате. Неопитните търговци съветваме да търгуват с всички активи. Ако следвате тенденциите на пазара, можете да извлечете полза от своето знание и да регулирате вашите настройки за търгуване.

Моля, имайте предвид, че броят на активите може да варира според брокера, затова може да е добра идея да имате множество брокерски акаунти.

Ниво на риск

В секцията за нивото на риска можете да контролирате нивото на риска, с който бихте желали да търгувате. Всеки сигнал, който идва от нашите доставчици на сигнали, се категоризира според четири различни нива на риска, в зависимост от това доколко уверен е доставчикът на сигнали, че сигналът е печеливш.

Ако изберете ниско ниво на риск, робтът за автоматично търгуване ще сключва по-малко сделки, отколкото ако изберете високо ниво на риск. За всяко ниво на риск системата за автоматична търговия ще търгува с всички сигнали, които имат по-ниско ниво на риск от избраното.

Времеви диапазони на сигнал

В секцията за времеви диапазон на сигнала можете да изберете кои сигнали да търгувате в зависимост от времето, за което сигналите изтичат. Можете да търгувате със сигнали, които изтичат в рамките на избрания времеви диапазон. Ако например сте отмаркирали времевия диапазон "0-24 часа", вие няма да търгувате със сигнали, които изтичат през следващите 24 часа от момента на пристигане на сигнала.

Доставчици на сигнали

В секцията за доставчици на сигнали можете да изберете кои доставчици на сигнали искате да следвате. Всеки доставчик на сигнал търгува според своя собствена стратегия и вие лесно можете да изберете търговеца, който искате да следвате. Само кликнете върху бутона до доставчика на сигнали, за да изберете или отмаркирате търгуване със сигналите от доставчика на сигнали.
Това е всичко, готови сте!
Започнете да търгувате