Hvordan det hele virker!

Oversikt over dashboard

Når du har opprettet din gratis konto her hos Binary Option Auto Trading, vil det første du ser være ditt personlige Dashboard med alle innstillingene.

Hver meglerkonto du har koblet opp mot din Binary Option Auto Trading konto, vil også ha sitt eget Dashboard. Dette tillater deg å tilpasse innstillingene til hver enkelt meglerkonto.

På tilkoblingen kan du se informasjon tilknyttet meglerkontoen og du finner også tre knapper. Den første heter "Innstillinger" og åpner og stenger innstillingene i trading området. Alle postene i "Innstillinger" forklares nedenfor.

Ved siden av vil du finne "Trading status" og "Innskudd". De forklares etterpå.

Trading innstillinger

Knappen under "Trading status" kan være aktiv eller inaktiv. Når knappen er "Inaktiv" stopper det auto trading for gjeldende meglerkonto. Den siste knappen, "Innskudd", tar deg direkte til meglerens side for innskudd.

Over "Trading innstillinger" ser du informasjon om meglerkontoen du er koblet til. Du kan bruke denne informasjonen som referanse dersom du har noen spørsmål om meglerkontoen din.

Under denne informasjonen finner du innstillingene for tradingen. De tillater deg å kontrollere nøyaktig hvordan og hva du vil like å trade på den gjeldende meglerkontoen.

Trading alternativer

I seksjonen for trade alternativer kan du kontrollere din "daglige stop loss", "Trade beløp", "Maks daglige trader" og "Reverser trading".

"Daglig stop loss" tillater deg å beskytte dine trading midler ved å legge til et maksimum beløp som kan tapes hver dag. Dette beskytter deg dersom markeds betingelse blir vanskelige å spå.

På "Trade beløp" kan du velge det beløpet som du ønsker å investere i hver handel.

"Maks daglige trader" tillater deg å velge maks antall trader som du vil tillate systemet å trade daglig.

Funksjonen "Reverser trading" kan slås på dersom du mener at auto trading roboten gjør dårlige trades. Det er vår måte å la deg vite at vi ikke har noe å skjule. Dersom du ikke stoler på signalene, kan du trade det motsatte ved å aktivere denne funksjonen. Vi råder deg selvfølgelig ikke til å bruke denne funksjonen.

Aktiva alternativer

I seksjonen for aktiva alternativer kan du velge hvilke aktiva du ønsker å trade. For uerfarne anbefaler vi å trade alle aktiva. Dersom du følger markedstrendene, kan du dra nytte av vår kunnskap og tilpasse dine innstillinger.

Vennligst legg merke til at antall aktiva kan variere fra megler til megler og derfor kan det være nyttig å ha flere meglerkontoer.

Risikonivå

I seksjonen for risikonivå kan du kontrollere risikonivået du vil trade med. Hvert signal som kommer fra våre signalleverandører er inndelt i fire ulike risikonivåer. Disse indikerer hvor trygg signalleverandøren er på et vinnende signal.

Dersom du velger et lavt risikonivå vil autotrading roboten plassere færre trades enn om du velger et høyere nivå. På hvert risikonivå trader det automatiserte systemet på et risikonivå lavere enn det valgte nivået.

Signal tidsrammer

I seksjonen for signal tidsrammen kan du velge hvilke signaler du vil trade avhengig av signalenes utløpstid. Du kan trade på signaler som utløper innen en valgt tidsramme. Dersom du har valgt tidsrammen "0-24 timer", vil du ikke trade på signaler som utløper innen de neste 24 timene fra signalet ble mottatt.

Signalleverandører

I seksjonen for signalleverandører kan du velge hvilken signalleverandør du ønsker å følge. Hver signalleverandør trader sin egen strategi og du kan enkelt velge den traderen du ønsker å følge eller slutte å følge.
Det er det, du er klar!
Begynn å trade