Jak to wszystko działa!

Przegląd panelu

Po utworzeniu darmowego konta tutaj w Binary Option Auto Trading, pierwszą rzeczą, jaką zobaczysz jest pulpit ze wszystkimi ustawieniami tradingowymi.

Każde konto brokera, które zostało podłączone do twojego konta Binary Option Auto Trading, będzie miało swój indywidualny pulpit. To pozwala na personalizację ustawień dla każdego konkretnego konta brokera.

Na pasku połaczenia brokera znajdziesz informacje dotyczące konta brokera, a także trzy przyciski. Pierwszy o nazwie "Ustawienia" otwiera i zamyka okno ustawień tradingowych. Wszystkie pozycje w obszarze "Ustawienia" są wyjaśnione szczegółowo w dalszej części naszego przewodnika.

Obok przycisku "Ustawienia" znajdziesz przyciski "Status tradingu" i "Depozyt", które są objaśnione w następnej części.

Ustawienia tradingu

Przycisk poniżej "Statusu tradingu" może być aktywny lub nie. Przełączanie przycisku na "Nieaktywny" zatrzyma trading automatyczny dla konkretnego konta brokerskiego.
Ostatni przycisk "Depozyt", zabierze cię bezpośrednio na stronę depozytową brokera.

Na szczycie "Ustawień handlowych" znajdziesz informacje o koncie brokera na rachunku brokerskim do którego jesteś podłączony. Możesz użyć tej informacji jako punktu odniesienia, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konta brokera.

Poniżej informacji o koncie brokera, znajdziesz wszystkie ustawienia tradingowe, które pozwalają dokładnie kontrolować, czym i jak chcesz tradować na konkretnym rachunku brokerskim.

Opcje tradingu

W sekcji opcji tradingowych możesz kontrolować "Dzienny stop loss", "Kwotę tradingu", "Maksymalną ilość codziennych tradingów" i "Trading wsteczny".

"Dzienny stop loss" pozwala chronić twoje fundusze przez dodanie maksymalnej kwoty, która może zostać codziennie utracona. Chroni cię to, jeśli zaznaczone warunki staną się nieprzewidywalne.

W "Kwocie tradingu" możesz wybrać kwotę, którą chcesz zainwestować w każdym tradingu.

"Maksymalne dzienne transakcje" pozwalają wybrać maksymalną liczbę transakcji, które umożliwią systemowi automatycznego tradingu na codzienny trading.

Funkcja "Odwrócony trading" może być włączona, jeśli uważasz, że robot nie traduje dobrze. To nasz sposób, by dac ci znać, że nie mamy nic do ukrycia. Jeśli nie ufasz sygnałom, po prostu traduj odwrotnie przez aktywację tej funkcji. Korzystanie z tej funkcji nie jest oczywiście wskazane.

Opcje aktywów

W sekcji opcjach aktywów możesz wybierać aktywa, którymi chcesz handlować. Niedoświadczonym traderom zalecamy tradować wszystkimi aktywami. Jeśli zastosujesz się do trendów rynkowych, możesz korzystać ze swojej wiedzy i dostosować ustawienia tradingowe.

Pamiętaj, że liczba aktywów może zmieniać w zależności od brokera i dlatego dobrym pomysłem może być posiadanie wielu kont brokerskich.

Poziom ryzyka

W sekcji poziomu ryzyka, możesz kontrolować poziom ryzyka, którym chcesz tradować. Każdy sygnał pochodzący od naszych dostawców sygnału jest sklasyfikowany ze względu na cztery różne poziomy ryzyka, wskazując, jak pewni dostawcy sygnału są na wygranie sygnału.

W przypadku wybrania opcji niskiego poziomu ryzyka, robot autotradingu umieści mniej transakcji niż w przypadku wybrania wyższego poziomu ryzyka. Na każdym poziomie ryzyka system automatycznego tradingu będzie tradował wszystkimi sygnałami o niższym poziomie ryzyka wybranego poziomu.

Ramy czasowe sygnału

W sekcji ramy czasowe sygnału możesz wybrać, którymi sygnałami tradować w zależności od upływu czasu sygnałów. Możesz tradować sygnałami, które wygasają w wybranym przedziale czasowym. Jeśli na przykład usuniesz zaznaczenie ramy czasowej "0 - 24 godziny" nie będziesz tradować sygnałami, które wygasają w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania sygnału.

Dostawcy sygnału

W sekcji dostawców sygnału możesz wybrać, którego dostawcę sygnału chcesz śledzić. Każdy dostawca sygnału traduje własną strategią. Możesz łatwo wybrać brokera, którego chcesz śledzić. Wystarczy kliknąć przycisk obok dostawcy sygnału, by zaznaczyć lub odznaczyć trading sygnałami od dostawcy sygnału.
To jest to! Jesteś gotowy!
Rozpocznij trading