Hur allt fungerar!

Instrumentpanel översikt

När du har skapat ett gratis konto här hos Binary Option Auto Trading är den första sak du kommer att se din egen personliga instrumentpanel med alla handelsinställningar.

Varje mäklarkonto som du har anslutet till ditt Binary Option Auto Trading-konto har sin egen individuella instrumentbräda. Det tillåter dig att individualisera inställningarna för varje specifikt mäklarkonto.

På mäklarens kopplingsindikator kan du se information som rör mäklarkontot och du kommer också hitta tre knappar. Den första knappen kallas "Settings" och öppnar och stänger sektionen med handelsinställningar. Alla saker i sektionen "Settings" förklaras i detalj i guiden nedan.

Bredvid "Settings" knappen hittar du "Trading Status" och "Deposit". Två knappar som förklaras i nästa sektion.

Handelsinställningar

Knappen under "Trading Status" kan antingen aktiveras eller avaktiveras. Att byta knappen till avaktiverad kommer stoppa automatisk handel för det specifika mäklarkontot.
Den sista knappen "Deposit" tar dig direkt till insättningssidan hos mäklaren.

På toppen av "Trading Settings" kommer du hitta mäklarens kontoinformation på mäklarkontot som du är anslutet till. Du kan använda den informationen som en referens om du har några andra frågor angående ditt mäklarkonto.

Nedanför mäklarkontots information hittar du alla handelsinställningar som tillåter dig att kontrollera exakt hur och vad du vill handla med det specifika mäklarkontot.

Handelsval

I sektionen med handelsval kan du kontrollera ditt dagliga förluststopp, handelsbelopp, maximala dagliga köp samt aktivera omvänd handel.

Det dagliga förluststoppet tillåter dig att skydda dina handelsmedel genom ställa in ett maxbelopp som kan förloras på en daglig basis. Detta skyddar dig om marknadens förutsättningar blir oförutsägbara.
På handelsbelopp kan du välja den summa som du vill investera på varje gjort köp.
Max antal dagliga köp tillåter dig att välja ett maximalt antal köp som du vill tillåta det automatiska handelssystemet att göra på en daglig basis.

Funktionen omvänd handel kan sättas på om du känner att den automatiska handelsroboten gör dåliga köp. Det är vårt sätt att säga att vi inte har någonting att dölja. Om du inte litar på signalerna så är det bara att handla omvänt genom att aktivera den här funktionen. Att använda funktionen är självklart inte rekommenderbart.

Tillgångsval

I sektionen med tillgångsalternativ kan du välja vilka tillgångar du vill handla med. För oerfarna handlare rekommenderar vi att du handlar med alla tillgångar. Om du följer marknadens trender kan du tjäna på din kunskap genom att anpassa dina handelsinställningar.

Var vänlig och notera att antalet tillgångar kan variera från mäklare till mäklare och det är en bra anledning att ha flera mäklarkonton.

Risknivå

In de första sektionen med risknivå kan du kontrollera nivån av risk du vill handla med. Varje signal som kommer från våra signalleverantörer delas in i fyra olika risknivåer vilket indikerar hur säker signalleverantören är på en vinnande signal.

Väljer du låg risknivå kommer den automatiska roboten göra färre köp än om du väljer än högre risknivå. På varje risknivå kommer det automatiska handelssystemet att handla på alla signaler som har en lägre risknivå än den valda.

Signal tidsram

I sektionen med signaltidsramar kan du välja vilka signaler att handla med beroende på signalens utgångstid. Du kan handla på signaler som går ut inom den valda tidsramen. Om du till exempel väljer bort tidsramen 0-24 timmar kommer du inte handla på några signaler som går ut inom 24 timmar från det att signalen är mottagen.

Signalleverantörer

På sektionen med signalleverantörer kan du välja vilka signalleverantörer du vill följa. Varje signalleverantör handlar med sin egen strategi och du kan enkelt välja den handlare du vill följa. Klicka bara på knappen bredvid signalleverantören för att välja eller välja bort att handla på signaler från signalleverantören.
Det var allt, du är redo!
Börja handla